Cài đặt menu bằng kênh Quản trị

Gọi cho chúng tôi ! 0903773329 | wingsofdreamscenter@gmail.com | Dịch Anh - Việt

..chỉ tạo được với Tài khoản Giáo viên !

 

Tin tức về học đường, thông báo tuyển sinh của các trường Đại học, Các thông tư, thông báo của Sở giáo dục.Phương pháp học hiệu quả, học nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy mind map.Hướng nghiệp, các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội, khối thi, trường Đại học đào tạo.Khoa học thường thức, bản tin khoa học hiện đại, các phát minh sáng chế, các tiến bộ khoa học hiện nay, các vấn đề khoa học đang tập trung nghiên cứu.Các vấn đề tin tức khác liên quan đến học đường, sức khỏe, thể dục, thể thao rèn luyện thể chất và trí não.

Hướng dẫn tạo bản tin


Design developing..! ©

Góp ý !

.
Free WordPress Themes, Free Android Games
X