Cài đặt menu bằng kênh Quản trị

Gọi cho chúng tôi ! 0903773329 | wingsofdreamscenter@gmail.com | Dịch Anh - Việt

Nhập mô tả ngắn của khóa học.

Nhập mô tả đầy đủ các khóa học.

Chương trình đào tạo

UNIT 1. THE HOME LIFE
A. Reading & Vocabulary 00:00:00
B. Writing & Speaking 00:00:00
C. Grammar & Pratices 00:00:00
UNIT 2. CULTURAL DIVERSITY
UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING
UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM
UNIT 5. HIGHER EDUCATION
UNIT 6. FUTURE JOBS
UNIT 7. ECONOMIC REFORMS
UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE
UNIT 9. DESERTS
UNIT 10. ENDANGERED SPECIES
UNIT 11. BOOKS
UNIT 12. WATER SPORTS
UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES
UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
UNIT 15. WOMEN IN THE SOCIETY
UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Xem trước

0

Xếp hạng
  • 5 Stars0
  • 4 Stars0
  • 3 Stars0
  • 2 Stars0
  • 1 Stars0

Không có Nhận xét nào cho khóa học này.

Design developing..! ©

Góp ý !

.
Free WordPress Themes, Free Android Games
X