Cài đặt menu bằng kênh Quản trị

Gọi cho chúng tôi ! 0903773329 | wingsofdreamscenter@gmail.com | Dịch Anh - Việt

Nhập mô tả ngắn của khóa học.

Nhập mô tả đầy đủ các khóa học.

Chương trình đào tạo

UNIT 1. FRIEND SHIP
A. Reading & Vocabulary 00:00:00
B. Writing & Speaking 00:00:00
C. Grammar & Pronuciation 00:00:00
UNIT 2. PERSONAL EXPERIENCE
UNIT 3. A PARTY
UNIT 4. VOLUNTEER WORK
UNIT 5. ILLITERACY
UNIT 6. COMPETITIONS
UNIT 7. WORLD POPULATION
UNIT 8. CELEBRATIONS
UNIT 9. THE POST DFFICE
UNIT 10. NATURE IN DANGER
UNIT 11. SOURCES OF ENERGY
UNIT 12. THE ASIAN GAMES
UNIT 13. HOBBIES
UNIT 14. RECREATION
UNIT 15. SPACE CONQUEST
UNIT 16. THE WONDERS OF THE WORLD

Xem trước

0

Xếp hạng
  • 5 Stars0
  • 4 Stars0
  • 3 Stars0
  • 2 Stars0
  • 1 Stars0

Không có Nhận xét nào cho khóa học này.

Design developing..! ©

Góp ý !

.
Free WordPress Themes, Free Android Games
X