Cài đặt menu bằng kênh Quản trị

Gọi cho chúng tôi ! 0903773329 | wingsofdreamscenter@gmail.com | Dịch Anh - Việt

Nhập mô tả ngắn của khóa học.

Nhập mô tả đầy đủ các khóa học.

Chương trình đào tạo

UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF
A. Reading & Vocabulary 00:00:00
B. Converstion 00:00:00
C. Writing & Speaking 00:00:00
D. Grammar & Pronunciation 00:00:00
UNIT 2. SCHOOL TALKS
UNIT 3. PEOPLE'S BACKGROUND
UNIT 4. SPECIAL EDUCATION
UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU
UNIT 6. AN EXCURSION
UNIT 7. THE MASS MEDIA
UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE
UNIT 9. UNDERSEA WORLD
UNIT 10. CONSERVATION
UNIT 11. NATIONAL PARKS
UNIT 12. MUSIC
UNIT 13. FILM AND CINEMA
UNIT 14. THE WORD CUP
UNIT 15. CITIES
UNIT 16. HISTORICAL PLACES

Xem trước

0

Xếp hạng
  • 5 Stars0
  • 4 Stars0
  • 3 Stars0
  • 2 Stars0
  • 1 Stars0

Không có Nhận xét nào cho khóa học này.

Design developing..! ©

Góp ý !

.
Free WordPress Themes, Free Android Games
X